FANDOM


Ця сторінка була кандидатом на вилучення в Українській Вікіпедії.
Оригінал був тут:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Система_інформаційної_економіки
Якщо Ви вважаєте це рішення помилковим, роз'ясніть свою позицію на сторінці голосування:
Вікіпедія:Статті-кандидати_на_вилучення/22_грудня_2010
Див. також: кат, дшв, критерії вилучення статей

Інформацíйна еконóміка (Information economy) . Інша назва мережна економіка. 1. Економіка, в котрій більша частина ВВП забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, і більше половини зайнятих беруть участь в цій діяльності.

2. Концепція, що характерна для тих прогнозів прийдешнього інформаційного суспільства, в яких акцент зосереджується на провідній ролі електронно-інформаційних технічних засобів зв’язку в розвитку всіх основних сфер економіки. При цьому сама інформація ототожнюється з товарною продукцією і досліджується здебільшого за допомогою статистичних методів.

Основні розділи: Редагувати

Іншим розділом математичних методів є економетрика.

Cистема інформаційної економікиРедагувати

Під системою інформаційної економіки розуміється система господарської діяльності, в якій реалізована функція взаємно-однозначної, безперервної підприємницької взаємодії, зворотне до якої теж безперервно. Взаємно-однозначність, безперервність та наявність зворотних функцій забезпечує правову ідентифікацію елементів, процесів та їх арбітраж. Аналогами таких систем сьогодні є платіжні системи Visa / MasterCard, системи Інтернет-трейдингу та ін.

Система будується на базі телекомунікаційних мереж, включаючи [Інтернет], на платформі «хмарних обчислень», що забезпечує масовий формат електронної економічної взаємодії на глобальному рівні. Система інформаційної економіки характеризується наявністю динамічно змінних зв'язків, структурованих за видами економічної діяльності та обумовлених включенням до системи то одних, то інших елементів. При цьому дотримується умова збереження наступності між елементами та типами зв'язків для забезпечення цілісності правового поля.

Система інформаційної економіки складається з одиниць, самогрупування яких походить за типами зв'язків, співвіднесених до потреб у ресурсах та інформації. Одиниці системи можуть утворювати групи за інтересами, електронні товаропровідні мережі та інші різні електронні бізнес-мозаїки економічної взаємодії.

Кожна одиниця є системою з горизонтальною структурою, що забезпечує можливість самостійної структуризації економічних процесів в неієрархічному (нежорсткому), слабозв'язаному середовищі. Система «економічної одиниці» складається з інформаційних ресурсів, що визначають її візуальне представлення в інформаційному просторі, осередків управління станом і зв'язками. Одиниця є нейроном, що функціонує в системі інформаційної економіки, і безпосередньо впливає на постійно змінну структуру, формуючу її «інформаційний ландшафт».

Будь-яка система інформаційної економіки залежно від процесів, що відбуваються в ній в рамках місця, подій і часу, характеризується трьома параметрами:

  • За особливостями складу елементів;
  • За їх числа;
  • За структурою, тобто за типом зв'язків, що поєднують елементи.

Під елементом тут розуміється електронна одиниця, пов'язана із суб'єктом господарювання, що відображає його характеристики і забезпечує можливість здійснення електронної економічної взаємодії (тобто формальної побудови «алгебри» взаємодії).

Система інформаційної економіки взаємопов'язана з системою реального господарювання, забезпечуючи останню структурованим відображенням фактів (подій), що відбуваються та їх емпіричним узагальненням у розрізі місця, часу, видів діяльності та обставин.

Дивіться такожРедагувати